Français
English
Nederlands
Deutsch
 

MAGETRALUX

Responsable Service
Mario BAERTEN
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.45
F. +352/26.99.70.44
email : mario.baertenuendsy uyebdbe@magetralux.com

Export & Import

Michael RICCHIUTI
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.56
F. +352/26.99.70.44
email : michael.ricchiutiuendsy uyebdbe@magetralux.com

Pierre ANDRE
op d'Schmett, 3
LU-9964 Huldange
T. +352/26.95.64.61
F. +352/26.99.70.44
email : pierre.andre@magetralux.com