MAGETRA INTERNATIONAL
helpt en ondersteunt

Kinderen Derde Wereld - hun missie is bijdragen tot de verbetering van de voorwaarden voor educatie en de ontplooiing van kinderen en jongeren, zowel in het Zuiden als in het Noorden. http://www.enfancetiersmonde.be

Escalpade, een speciale school voor ... buitengewone kinderen ! http://www.escalpade.be

Oeuvre Nationale des Aveugles, een vereniging die als doel heeft om met alle mogelijke middelen - en met hun participatie - bij te dragen tot de ondersteuning van blinden en slechtzienden. http://www.ona.be

En Avant les Enfants, duurzame projecten in Goma (DR Congo) ten behoeve van vrouwen en kwetsbare kinderen. http://www.enavantlesenfants.com

Côte-à-Côte, deze vzw heeft zich ten doel gesteld een omgeving te creëren die het mogelijk maakt mensen met kinderverlamming te helpen hun project te realiseren door een solidaire autonomie. http://www.coteacote.info

Fonds Joël Hurlet, het doel: dermatomyositis te bevechten. https://fondsjoelhurlet.wixsite.com/fjhurlet

Oxfam, (Oxford Committee for Famine Relief - Oxford Comité voor Hongerbestrijding) is een organisatie die strijdt tegen honger in de wereld en die ontwikkeling bevordert. https://www.oxfamsol.be/fr

 

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Eupen, un support actif pour le développement commercial et les formations.

De "Chambre de Commerce et d'Industrie" van Liège-Verviers, een actieve ondersteuning voor de commerciële ontwikkeling en de opleidingen.

FEBETRA en UPTR, de twee belangrijkste federaties die de transporteurs dagelijks steunen.