Magetra Group helpt en ondersteunt
 

De vereniging Animal sans Toi...t heeft een asiel opgericht om zwerfdieren, achtergelaten dieren en door de autoriteiten in beslag genomen dieren in onder te brengen. http://www.animal-sans-toit.com/index.php

Buy Aid biedt bedrijven de kans om nuttige producten te kopen met de garantie dat minimaal 10% aan een goed doel zal worden gedoneerd. https://buy-aid.com/

De vereniging Cliniclowns organiseert clownsbezoeken in ziekenhuizen om zieke kinderen te steunen en te vermaken. https://www.cliniclowns.be/

De vereniging Comequi wil de landelijke bevolking aan de rand van het Kivumeer de middelen geven om zelf acties voor duurzame ontwikkeling te ondernemen om hun inkomsten te doen toenemen en hun leefomstandigheden te verbeteren. https://www.comequi.org/

En Avant les Enfants steunt de promotie en begeleiding van duurzame ontwikkelingsprojecten in Goma (DRC) voor kwetsbare vrouwen en kinderen. http://www.enavantlesenfants.com

Escalpade, een speciale school voor ... buitengewone kinderen! http://www.escalpade.be

Het Fonds Joël Hurlet heeft tot doel heeft de systeemziekte dermatomyositis te overwinnen. https://fondsjoelhurlet.wixsite.com/fjhurlet

De vereniging Hopi-Clowns wil het ziekenhuisverblijf van kinderen verbeteren met speelse en clowneske activiteiten. https://hopiclown.be/site/

Inner Wheel, vereniging die tot doel heeft het leven van vrouwen en kinderen te verbeteren. https://innerwheel.fr/

De organisatie Kiwanis wil kinderen over de hele wereld helpen. http://www.kiwanis.be/nl

De Lions Clubs brengen mannen en vrouwen samen die zich inzetten voor lokale en wereldwijde problemen (diabetes, ondervoeding, het milieu, kanker bij kinderen, enz.). https://www.lionsclubs.org/fr

De missie van de vereniging Messagers du Coeur is om het leven van kinderen in het ziekenhuis een stuk aangenamer te maken door de wereld van de verbeelding naar de gesloten wereld van het ziekenhuis te brengen. http://www.lesmessagersducoeur.be/

Nekto biedt werk aan bijna 250 volwassenen met een lichte mentale, motorische of sensorische handicap. https://www.nekto.be/

Vzw, Notre atelier zet zich daarom in voor de professionele en sociale reïntegratie van mensen met een handicap. https://notreatelierasbl.be/

Oxygene, opvangtehuis en centrum voor sociale re-integratie. http://asbloxygene.e-monsite.com/

Second souffle, vereniging zonder winstoogmerk met als doel de reïntegratie door werk van mensen met een handicap in dienst van de ecologie. https://www.secondsouffleasbl.be/

De vereniging met een sociale roeping Travail & Partage vervult een missie van algemeen belang door de strijd aan te binden met onzekerheid en maatschappelijke uitsluiting. http://www.travail-partage.org/

Wij zijn lid van de volgende federaties

De "Chambre de Commerce et d'Industrie"  van Eupen, een actieve ondersteuning van bedrijfsontwikkeling en opleiding.

De "Chambre de Commerce et d'Industrie" van Liège-Verviers, een actieve ondersteuning voor de commerciële ontwikkeling en de opleidingen.

FEBETRA en UPTR, de twee belangrijkste federaties die de transporteurs dagelijks steunen.