Kwaliteit - Veiligheid

Onze klanten vragen van ons een steeds betere kwaliteit van de dienstverlening. Wij moedigen ze daarin aan en stellen dagelijks alles in het werk om een dienstverlening te waarborgen van optimale kwaliteit.

Wij willen niet gewoon het certificaat behalen, wij willen dat onze klanten zich gerust voelen wanneer ze een beroep aan ons doen, omdag ze weten dat onze certificering levend en actief is ! Daartoe blijven wij voortdurend met hen in dialoog om zo goed mogelijk naar hun verachtingen te peilen, erop in te spelen en samen een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen.

Magetra International NV kreeg zijn ISO 45001 certificering in maart 2013 !

Ongeacht of het gaat om ons personeel of onze onderaannemers, zien wij erop toe dat onze interveniënten de veiligheidsregels op de laad- en losplaatsen en op de weg stipt naleven.

Onze chauffeurs beschikken over optimaal veiligheidsmateriaal en krijgen regelmatig opleiding rond de nieuwe regels ter zake. Onze medewerkers volgen ook opleidingen voor het laden en lossen van goederen. Elke site van Magetra beschikt over persoonlijke beschermmiddelen en EHBO-ers die regelmatif bijscholigen volgen.

Onze Preventieadviseur staat te uwer als u vragen heeft, alsook onze ADR-adviseur, mevrouw Céline Huberty.

Magetra maakt zijn personeel rond leefmilieu, geeft vorming in dat verband, en probeert dagelijks de negatieve impact die onze activiteiten op het milieu kunnen hebben, te verlagen.

Onze vloot bestaat uit EURO VI-vrachtwagens en wij versterken het gebruik van eco-trailers. Wij trachten het aantal km die leeg worden afgelegd door de vloot tot een minimum te beperken. De inrichting van Alert Gasoil systeem in alle getrokken voertuigen heeft als doelstelling hun consumptie te controleren en te verminderen.

Ons bedrijf investeert in het gecombineerd spoor-en wegvervoer ; een economisch en ecologisch systeem.