Skip to main content

AVG - GDPR

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – of GDPR in het Engels) van kracht in de Europese Unie. Deze verordening zal de persoonsgegevens van de Europese inwoners beschermen en wijzigt de verplichtingen van alle mensen die met deze gegevens verwerken.

De verordening legt specifieke verplichtingen voor de gegevensbeheerders op.

In het kader van de naleving van de AVG kunnen wij u verzekeren dat wij rekening houden met alle belangrijke praktijken en dat de nodige maatregelen op 25/05/2018 in werking treden.

Er bestaat geen “conformiteit met de AVG” maar het gaat maar een voortdurend proces ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens die wij door onze vroegere of actuele zakenrelatie verworven hebben, zijn in onze database bewaart ten behoeve van het intern beheer. Uw gegevens kunnen aan derden doorgegeven worden als dat nodig is voor de uitvoering van onze zakenrelatie, maar in geen enkel geval voor commerciële dooleinden.

De bewaartermijn hangt van het gegevenstype en van onze interne regels af. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens automatisch vernietigd. 

Als u meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens wenst, kan u ons contacteren via de volgende e-mailadressen vieprivee@magetra.com en vieprivee@palifor.eu. U kunt onder andere onze volledige geheimhoudingsregels verkrijgen. Wij zullen binnen een termijn van 14 dagen gevolg geven aan uw verzoek.

In het kader van de GDPR-regelgeving verwachten wij van onze contacten dat zij met de grootste zorg omspringen met de eventueel gedeelde persoonsgegevens. Van al onze contacten wordt verwacht dat ze GDPR-conform zijn. Indien wij enige schade zou leiden door de niet-naleving van de GDPR-regelgeving door één van onze contacten, zal alle schade op verhaald worden op het in gebreke blijvend contact.